...

OCIEPLENIE TWOJEGO PODDASZA

Z DOFINANSOWANIEM

OCIEPLENIE TWOJEGO
PODDASZA
Z DOFINANSOWANIEM

Wysokość poziomu dotacji:

%

%

%

Przykładowe kwoty dotacji 2

Celem programu czyste powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Między innymi poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dlaczego warto zastosować TermoPianę OK:

  • ocieplenie poddasza i domu
  • szczelna powłoka
  • zmniejsza koszty ogrzewania
  • zniejsza koszty klimatyzacji
  • materiał przyjazny środowsku

Nasze materiały znajdują się na Liście Zielonych Maszyn i Urządzeń (ZUM) przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Uzyskaj Bezpłatna Wycenę

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dla kogo jest dotacja?

Dla osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku.

Jak to działa?

Program jest podzielony na 3 poziomy dofinansowania zależne od dochodu

Część 1)

Podstawowy poziom dofinansowania dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł

Intensywność dofinansowania: 50%

Część 2)

Podwyższony poziom dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym (było 1 564 zł)
• 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (było 2 189 zł)

Intensywność dofinansowania: 75%

Część 3)

Najwyższy poziom dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym (było 900 zł)
• 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (było 1 260 zł)

Intensywność dofinansowania: 100%

Wymagania

Koszty kwalifikowane:

Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.

Wymagania techniczne:

W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Termomodernizacja bez wymiany źródła (w przypadku gdy budynek posiada inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródła ciepła na paliwo stałe minimum 5 klasy)

Jeśli zainteresował Ci temat więcej o piance przykładowych kowtach napisaliśmy na stronie dotyczące kosztów ocieplenia poddasza z pianki pur.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.